Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid kodulehekülg on valmimisel.

Seni leiate vajaliku info meie struktuuriüksuste lehekülgedelt:

Eesti Põllumajandusmuuseum ja Tori Hobusekasvandus:

www.epm.ee

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum:

www.kurgja.ee

Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid kontaktandmed: Pargi 4, Ülenurme alevik, Kambja vald, 61714 Tartu maakond Üldtelefon 738 3810 E-post info@maaelumuuseumid.ee Registrikood 90014017

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid asutas 28. augustil 2017 Maaeluministeerium. Alates 1. jaanuarist 2018 lõpetasid Eesti Põllumajandusmuuseum ja Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum tegevuse riigiasutuse hallatavate asutustena ning nende tegevus anti üle Sihtasutusele Eesti Maaelumuuseumid. Sihtasutusel on kolm struktuuriüksust: Eesti Põllumajandusmuuseum, Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum ning Tori Hobusekasvandus. 

Sihtasutuse tegevuse eesmärk on Eesti põllumajanduse ajalooga seotud materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel ning Eesti põllumajandusajaloo ja kultuuripärandi seisukohast märgilise tähtsusega Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Tori Hobusekasvanduse säilitamine. 

Logo