Erasmus+ kodulehele saad siit: https://balticgreenvet.eu/

Eesti Põllumajandusmuuseum osaleb aastatel 2022-2025 Baltic Green Leadershipi projektis, mille eesmärk on edendada kutsehariduse ja -koolituse rolli ja juhipositsiooni rohelises üleminekus.

Erasmus+ uudiskiri nr 1

Baltic Green Leadership: Kutseõppe üliõpilased muutuste agentidena

Parema ja rohelisema tuleviku tagamiseks on vaja tegutseda kohe. Euroopa Komisjoni andmetel võib ringmajanduse meetmete rakendamine Euroopas suurendada Euroopa Liidu SKT-d 2030. aastaks veel 0,5% ja luua ligikaudu 700 000 uut töökohta. On selge, et kutsehariduse ja -koolituse sektor aitab selle numbri saavutamisele palju kaasa. Kuid kutseharidus aitab kaasa ka ümber- ja täiendõppele ning kutsehariduse õpetamise sisu kohandamisele olemasolevate tööstusharude muutuvate vajadustega.

Projekti eesmärk on edendada kutsehariduse ja -koolituse rolli ja juhipositsiooni rohelises üleminekus.

Projekti üldised eesmärgid on:

  1. Töötada välja uuenduslikud lähenemised kutseõppes, võttes kasutusele uued õpetamis- ja õppimismeetodid oskuste arendamiseks majanduse, ühiskonna ja tööturu vajadusi arvestades.
  2. Tegeleda keskkonna- ja kliimaprobleemidega, arendades kutseõpetajate, koolitajate ja juhtide rohelisi pädevusi ning kutseõppe üliõpilaste rohelisi ja mitmeid valdkondi hõlmavaid oskusi.

Projekti konkreetsed eesmärgid on:

  • õppida tundma rohelist üleminekut Balti regioonis; koguda näiteid rohelise tehnoloogia või ringmajanduse parimatest tavadest Baltikumis;
  • välja töötada ja katsetada kutseõppeõpetajate, koolitajate ja juhtide koolitusprogrammi;
  • katsetada uuenduslikke õpetamis- ja õppimisviise roheliste oskuste omandamiseks kutsekoolides;
  • edendada kutsehariduse ja -koolituse õpetajatele ja juhtidele suunatud Green Leadership koolitusprogrammi ning uuenduslikke õpetamis- ja õppimisviiside jätkusuutlikkust.

Partnerid:

Läti Kaubandus-Tööstuskoda (LV)

Baltic Bright (LV)

Vidzeme Tehnoloogia ja Disaini Kutsekool (LV)

Kutseharidus ja -koolituskeskus Žirmūnai (LT)

Sykli (FI)

Tartu Rakenduslik Kolledž (EE)

Eesti Põllumajandusmuuseum (EE)

Kestus:

01.11.2022 – 31.10.2025

Projekti eest vastutav

Ilze Salnaja-Värv (ilze.salnaja-varv@memu.ee)

Materjale, videoid erinevate teemade kohta:

Rahvusvaheline õppeprogramm, materjalid.

Intervjuud ringmajanduse tšempionitega.

Kompendiumi ülevaade ja parimad tavad.

Materjalid ettevõtetest ja töötubadest.

Inspireerivad videod.

 

 

 

 

 

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid