Käimasolevad hanked

Hange Avaldatud Tähtaeg
Pakkumuskutse toitlustajate leidmiseks Ülenurme jaanipeole 21. juunil 2024 01.04.2024 06.05.2024

 

Käimasolevad hanked Mercell keskkonnas vajutades siia.

Toimunud hanked

Hange Avaldatud Tähtaeg
Pakkumise küsimine paakhaagise soetamiseks 29.11.2023 08.12.2023
Pakkumise küsimine saani soetamiseks 06.12.2023 12.12.2023
Pakkumuse päring C.R.Jakobsoni Talumuuseumi pumpla remondi- ja soojustööd  10.11.2023 19.11.2023
Hinnapäring näituse kujunduse loomiseks, lähteülesanne

   Tehniline kirjeldus

   Tehnikamaja II korrus

   “Peedist pesumasin” visuaalne identiteet

   Hindamismetoodika

31.07.2023 22.08.2023
Pakkumuskutse toitlustajate leidmiseks Eesti Põllumajandusmuuseumi üritusele „Ülenurme Sügislaat ja Tõuloom 2023“ 10.08.2023 21.08.2023
Ostupakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid raieõiguse võõrandmiseks.

LISA 1 Raieõiguse võõrandamise leping

LISA 2 Metsateatised

LISA 3 Ladustamisala (Hobusekasvanduse mets)

LISA 4 Väljaveotee ja ladustamisala (Mustika)

13.06.2023 30.06.2023
Pakkumuskutse toitlustajate leidmiseks Ülenurme jaanipeole 22. juunil 2023 25.05.2023 09.06.2023
Toitlustusteenuse enampakkumine Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid C. R.
Jakobsoni Talumuuseumis Kurgja-Linnutaja talus
30.04.2023
Pakkumise küsimine C.R. Jakobsoni Talumuuseumi rehi ja ekspositsioonikuuri katuse ja remonditöödeks 15.02.2023 26.02.2023
Ostupakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid kasvava puitmaterjali võõrandamiseks 25.01.2023 5.02.2023
Ostupakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid raieõiguse võõrandamiseks 8.12.2022 30.12.2022
Avaliku kirjaliku enampakkumise teade 2.12.2022 21.12.2022
Ostupakkumise küsimine SA Eesti Maaelumuuseumid kasvavale võsale. 06.10.2022 16.10.2022
Pakkumise küsimine Eesti Põllumajandusmuuseumi sündmuse “Ülenurme jaanituli 2022” toitlustusteenuse pakkujate leidmiseks 31.05.2022 10.06.2022
Pakkumise küsimine Eesti Põllumajandusmuuseumi sündmuse “Tõuloom 2022” toitlustusajate leidmiseks 08.08.2023 14.08.2022
Pakkumise küsimine C.R. Jakobsoni Talumuuseumi rehi katuse remonditöödeks 31.05.2022 10.06.2022
Pakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid söödavarumistöödeks 10.06.2022 26.06.2022
Pakkumise küsimine Tori Hobusekasvanduse kordeplatsi ja hobukarusselli projekteerimiseks 7.06.2022 30.06.2022
Pakkumise küsimine Tori Hobusekasvanduse maneeži remonttööde projekteerimiseks 7.06.2022 30.06.2022
Pakkumise küsimine Tori Hobusekasvanduse treeningväljaku kastmissüsteemi projekteerimiseks 7.06.2022 30.06.2022
Pakkumise küsimine Tori Hobusekasvanduse treeningväljaku välisvalgustuse projekteerimiseks 30.05.2022 5.07.2022
Pakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid hooldusniite teostamine 13.07.2022 20.07.2022
Ostupakkumise küsimine Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid kasvavale võsale 18.07.2022 27.07.2022

 

 

 

 

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid