Haridusprogrammide toimumine

Programmid toimuvad vastavalt kokkuleppele ning alguse kellaaeg lepitakse broneeringut tehes kokku.

 

Hind

Haridusprogrammid eelkooliealistele ja koolilastele: 8,50 €/õpilane

Eesti Põllumajandusmuuseumis haridusprogrammid algusega alates kell 14.00 7 €/õpilane

C.R.Jakobsoni Talumuuseumi programm “Eesti toidu aastaring talus” hind on 12,50 €  (sisaldab ka lõunasööki).

Eriprogrammid (nt. jõulud, vastlad) on erihinnaga, mis kuulutatakse välja koos programmiga.

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt toetatud programmid koos lõunasöögiga on osalejatele tasuta. Rohkem infot SIIT.

Grupi saatjad pääsevad muuseumisse tasuta: 25 õpilase kohta kuni 3 õpetajat. Ülejäänud saatjad tasuvad õpilastega samaväärse hinna. HEV õpilastel tugiisikud tasuta.

 

Grupi suurus

Ühes haridusprogrammis on võimalik osaleda 10–25 õpilasel.

Kui Teie grupp on suurem, jagame seltskonna rühmadeks või leiame mõne muu sobiva lahenduse.

Miinimum osalejate arv haridusprogrammidel on 10. Kui õpilasi on vähem, kohaldub grupile haridusprogrammi miinimumtasu (85 €, “Eesti toidu aastaring” programmile 125 €).

 

Programmi tellimine

Haridusprogrammi palume ette registreeruda vähemalt 5 tööpäeva enne külastust.

Registreerimine loetakse lõplikuks pärast Maaelumuuseumite haridusprogrammide tellimuste koordinaatori poolt saadetud kirjalikku kinnitust kuupäeva ja kellaaja sobivuse kohta.

Registreerumine:

Eesti Põllumajandusmuuseum – haridus@memu.ee

C.R. Jakobsoni Talumuuseum – kurgja@memu.ee

Tori Hobusekasvandus – tori@memu.ee

 

Vastutus

Muuseum jätab omale õiguse kõrvaldada õpilane haridusprogrammist, kui ta ei käitu vastavalt üldtunnustatud käitumisnormidele või kui ta ohustab teisi programmiga seotud isikuid. Muuseum teavitab olukorrast külastava kooli kontaktisikut.

Muuseumivara kahjustamise korral on muuseumil õigus esitada külastavale koolile kahjustatud vara suuruses kahjunõue.

Muudatused

Grupi suuruse muudatustest palume meile teada anda hiljemalt 2 tööpäeva enne haridusprogrammi toimumist. Nii oskame programmiks valmis seada õige koguse vajalikku materjali.

 

Tühistamine

Kui juhtub, et Teie planeeritud külastus jääb ära, palume sellest võimalikult kiiresti teada anda, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne muuseumitunni toimumist.

Hilisemal tühistamisel on Maaelumuuseumil õigus nõuda toimumata jäänud muuseumitunni eest kuni 30 € grupi kohta.

 

Hilinemine

Kui grupp hilineb rohkem kui 15 minutit, ei ole Maaelumuuseumil kohustust haridusprogrammi täies mahus läbi viia. Võimalusel seda siiski tehakse. Hilinemisest palume võimalusel teada anda koordinaatorile.

 

Tasumine

Haridusprogrammi eest tasumine toimub saabudes muuseumi kassas sularahas või kaardimaksega (mõlemal juhul väljastatakse kassast tšekk).

Tasuda on võimalik ka arve alusel, 14 kalendripäeva jooksul alates arve esitamise kuupäevast.

Arvega tasumiseks palume koordinaatorile edastada järgnev info:

  1. külastava asutuse ametlik nimetus;
  2. arve tasuja ametlik nimetus (koolidel tihti omavalitsus);
  3. kui soovite pdf-arvet, siis ka arve meiliaadress;
  4. täiendav info arve jaoks.

 

Aja planeerimine

Soovitame kohale jõuda vähemalt 15 minutit enne programmi algust. Nii jääb kõigil aega ära panna üleriided, külastada tualetti ning harjuda ümbritseva keskkonnaga.

Soovitame varuda aega ka peale programmi omapäi muuseumi territooriumi avastamiseks (osalemine haridusprogrammis sisaldab muuseumipiletit).

 

Programmide kestused

Programm “Eesti toidu aastaring talus” kestuseks on 150 minutit (2,5 tundi).

Programm "Mõtle nagu Jakobson" kestus on 120 minutit (2 tundi).

Kõik meie teised haridusprogrammid kestavad 90 minutit (1,5 tundi).

 

 

NB! Programmi läbiviijal on õigus teha programmi kavas muudatusi vastavalt grupi suurusele, õpilaste huvile või muudele asjaoludele.

 

Lõuna tellimine

Eesti Põllumajandusmuuseum - lõunat saab tellida muuseumi territooriumil asuvast kohvikust – info@leviso.ee

C.R. Jakobsoni Talumuuseum - lõunat pakutakse muuseumi rehis, tellimine – kurgja@memu.ee

Tori Hobusekasvandus – lõunat saab tellida hobusekasvanduse kohvikust Zool - meedla.meelis@gmail.com

 

Meeldivat külastust!

 

 

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid