+372 5333 4168 | info@memu.ee

Eesti maaelumuuseume asub vedama Kadri Valner

Seoses Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumide juhataja tähtajalise lepingu lõppemisega kuulutati aprillis välja konkurss uue liikme leidmiseks. Kandideerimisavalduse esitas 14 kandidaati. Viimased viis aastat kolmes tegevuspaigas tegutsevaid muuseume ühendavat SA Eesti Maaelumuuseume juhtinud Merike Langilt võtab sügisest teatepulga üle Kadri Valner, kellel on pikaajaline ning väärtuslik muuseumikogemus vedades eelnevalt eest Eesti Maanteemuuseumit ning seejärel Jääaja Keskust. Kadri Valner on omandanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste magistri organisatsioonikäitumise erialal.

Kadri Valneri soov tööle asumisel on panustada kolme erilise muuseumi sünergiasse ning kasvatada Eesti maaelu nähtavaks muutmisse. „Meil on muuseumides privileeg töötada uudishimulike inimestega, avada mineviku teemasid ning koguda ka tulevikku,“ sõnas Valner.

Kadri Valner astub ametisse 16. septembril.

SA Eesti Maaelumuuseumid nõukogu esimehe Alo Aasma sõnul on Merike Langi juhtimisel viimasel viiel aastal vaatamata ühiskonda tabanud kriisidele astutud väga mitu pikka sammu edasi. „Muuseumid on edukalt kaasanud välisrahastust, mille abil on tõeliseks pärliks lihvitud ning edukalt sisutegevusega täidetud Tori ajalooline hobukompleks ning C. R. Jakobsoni talumuuseumis Kurgjal rekonstrueeritud ajalooline taluhäärber koos uue ekspositsiooniga.“ „Käima on lükatud ka Ülenurmes põllumajandusmuuseumi kahe uue ekspositsiooni uuendamine ning see saab olema ka Kadri Valneri üheks peamiseks ülesandeks maaelumuuseumite juhtimise ülevõtmisel. Kadri kogemus Maanteemuuseumi ja Jääaja keskuse juhtimisel toetab ka meie ambitsiooni kasvatada mitmekordselt muuseumeid külastavate inimeste arvu.“

Sihtasutuse nõukogu hindab uue juhi juures valdkonna tundmist ning aktiivset eestvedamist, et kujundada Sihtasutusest Eesti Maaelumuuseumid ehedaid kogemusi pakkuv, kultuuripärandit hoidev, tulevikku vaatav, avatud ja kaasav organisatsioon. Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumide nõukogu avaldab tänu sihtasutuse praegusele juhile Merike Langile tehtud töö eest.