+372 5333 4168 | info@memu.ee

Kas sina lähed marti jooksma?

Mardipäeva ajalugu ja tähtsus

Mardipäev, see salapärane ja iidne tähtpäev, on üks neist kordadest aastas, kus rahvakalender viib meid ajas tagasi, et meenutada ja elustada vanu kombeid. Tähistatuna iga aasta 10. novembril, on mardipäev üks osa meie esivanemate pärandist, mis on põimunud sügise lõpetamise ja talve algusega.

Ajalooliselt on mardipäev olnud tähtis pöördepunkt, mis märkis karjatamishooaja lõppu ja talviste toimetuste algust. See on päev, mis on täis maagiat ja ennustusi, mille juured ulatuvad paganlike aegade sügavusse, kui usuti, et mardisandid toovad õnne ja viljakust nii inimestele kui ka loomadele.

Mardipäeva kombed ja tähendused

Mardipäeva kombed on rikkalikud ja täis sügavat tähendust, mis peegeldavad aastaaegade vaheldumist, viljakust ja kogukonna vaimu.

Mardisantide külaskäik: Mardisandid maskeerituna külastavad kodusid tuues õnne ja häid soove. See komme sümboliseerib esivanemate vaimude külastust ja nende õnnistuste palumist.

Laulud: Laske sisse mardisandid, mardi küüned külmetavad, mardi varbad valutavad….

Andide küsimine: Mardisandid paluvad ande, mis tagab andjaile õnne ja viljakust, peegeldades vastastikuse abi ja kogukonna toetuse tähtsust.

Mardimaskid: Maskide kandmine aitab peita identiteeti ja usuti, et see peletab kurja.

Marditulede süütamine: Tuled sümboliseerivad valgust pimedal ajal ja usuti, et need peletavad eemale kurjad vaimud.

Loomadele õnne soovimine: Mardisandid soovisid loomadele head, et tagada nende viljakus ja heaolu, mis oli oluline talupidamises.

Mõistatuste esitamine: Mõistatuste küsimine ja lahendamine oli osa mardikommetest, mis sümboliseeris tarkust ja teadmisi.

Mardisõnad: Õnnistused ja soovid, mida mardisandid jagasid, olid täis sümbolismi ja maagiat, et tuua majapidamisse hea saak ja kaitse.

Mardileib: Leiva andmine mardisantidele oli viljakuse ja külluse sümbol, mis tagas hea saagi järgmisel aastal.

 

Keelatud tegevused mardipäeval

Mardipäeva kommete seas oli tegevusi, mis olid aga keelatud või peeti ebasoovitavaks, sest usuti, et need võivad tuua halba õnne või häirida mardisantide külastuse eesmärki. Näiteks:

Ketrus ja muud tööd: Mardipäeva õhtul tuli vältida ketramist ja muid töid, et mitte vihastada mardisante ja esivanemate vaimusid, kes võisid sel päeval ringi liikuda.

Valju häälega rääkimine või müra tegemine: Usuti, et valju häälega rääkimine või müra tegemine võib mardisante ehmatada või peletada, mis võib takistada õnne majja toomist.

Ukse sulgemine mardisantide ees: Kui mardisandid tulid, ei tohtinud ust nende ees sulgeda enne, kui nad olid oma soovid ja õnnistused edastanud, et mitte õnne ära ajada.

Mardisantide ignoreerimine: Mardisantide ignoreerimine või nende soovide mittekuulamine peeti halvaks endeks, mis võis tuua ebaõnne.

Mardipäeva tänapäevane tähtsus

Mardipäeva tähtsus ei ole tänapäevalgi kadunud, kuigi kombed on ajas muutunud. Tänapäeval võib mardisante näha pigem laste näol, kes käivad uksest ukseni, laulavad ja soovivad õnne, saades vastu komme või pisut raha. See on suurepärane viis, kuidas õpetada nooremale põlvkonnale vanu traditsioone ja hoida elus meie kultuuripärandit.

Mardipäev on rohkem kui lihtsalt päev kalendris – see on osa meie kollektiivsest mälust, mis ühendab meid esivanematega ja õpetab meile aastaaegade rütmi ja looduse austamist. Mardipäeva tähistamisega saame austada minevikku ja tuua esivanemate tarkused kaasaegsesse maailma. Nii nagu mardisandid vanasti, võime ka meie tuua valgust ja rõõmu pimedasse sügisesse, hoides elus traditsioone, mis on aegade jooksul meid koos hoidnud.

Kas sina lähed marti jooksma?