+372 5333 4168 | info@memu.ee

Uute püsinäituste ettevalmistused Eesti Põllumajandusmuuseumis

Loomade heaolu näitus

Sihtasutuse Eesti Maaelumuuseumid Eesti Põllumajandusmuuseum sai positiivse otsuse Muinsuskaitseameti muuseumide kiirendi taotlusvoorust. Projektile eraldati 52 389 €, millele lisandub omaosalus. Muuseum hakkab Ülenurme suurde ajaloolisse karjalauta projekteerima ja üles ehitama loomade heaolu teemalist püsinäitust. Meie laudas on seni elanud vaid väikeloomad ja korra aastas on sinna paigutatud ka "Tõulooma" väljanäituse suurloomad. Kõik see jääb ka tulevikus nii olema, kuid nüüd lisandub 2025. a lõpuks väga kaasaegne, külastajat kaasahaarav ja vormilt mobiilne näitus.  Eesmärk on välja tuua farmiloomade heaolu mõjutavaid tegureid ning nende sõltuvust rakendatavatest pidamisviisidest.

Loomade heaolu näitus lauta

MUHK

Kuid see pole veel kõik. Juba eelmise aasta lõpul saime Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist loa kasutada 2024. a eelarvest 40 000 € Eesti toidu programmi toetust Ülenurme peanäitusemaja uue püsinäituse projekteerimiseks. See näitus peab hakkama rääkima elust nii mulla all kui mulla peal ja seda just põllumajandusmaa kasutamise mõttes. Muuseum tahab läbi mängude, kaasategemise ja põnevate visuaalide panna külastajale südamele, et elu aluseks oleva viljaka mulla pind mitmetel põhjustel kahjuks aina väheneb. Et saada tulevikuski kvaliteetne toit lauale, peavad meie otsused maaga ümberkäimisel olema targad. See näitus peab valmima 2026. a.

I korrus - mulla all

Mõlema näituse pealkirjad on veel tinglikud, kuid see on otsustatud, et tegemist on tulevase Maaelu uudishimukeskuse (MUHK) mahuka püsinäituse kahe eriteemalise osaga. Meie asutuse töötajad on näituste ideede kallal juba pea 2 aastat tõsist tööd teinud. On käidud konsulteerimas ka METKi ja Maaülikooli teadlastega, kellega tahetakse edaspidigi koostööd teha. Keeruliste teemade eksirännakud ja rohked ajurünnakud päädisid nüüd põhjalike kontseptsioonide valmimisega. Autorid (Merike Lang ja Merlin Lumiste) tutvustasid ühistöö tulemusi kogu kollektiivile nn virtuaaltuuril. Kõigi üksmeelne tagasiside oli, et jah, me tahame oma muuseumi keskkonda põhjalikult uuendada. Läheb põnevaks ja on, mida oodata.

II korrus - mulla peal