+372 5333 4168 | info@memu.ee

Vastlad talus

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, I kooliaste, II kooliaste

Tutvustame vanu vastlatraditsioone, hobusesõit reega, vastlatoidud ja rahvalikud mängud rehetoas (erinevate vurridega vurritamine), laudas ootavad lambaemandad koos talledega uudistamist. Liikumismäng õueslumesõda paberpallidega ja võitja meeskonna väljaselgitamine. Olenevalt ilmast vastlakarusell. 

Kestus: 1,5 h

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid

Eelkool:

  • sõnastab vastltatraditsioonis olulised tegevused; 
  • kogeb hobuvankri või reega sõitmist; 
  • tutvub lammaste ja lehmadega. 

I ja II kooliaste:

  • mõistab  vastlatraditsiooni olemust ja olulisust eesti pärimuses;
  • kogeb hobuvankri või reega sõitmist ja seostab seda vastlapäeva uskumustega;
  • selgitab lammaste ja lehmade elukorraldus ja tähtsust talus. 

Seos õppekavaga, lõiming

  • aitab arendada kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset- ja kodanikupädevust, suhtluspädevust; 
  • mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väljendab hoolivust ja lugupidamist kõigi elusolendite vastu; 
  • tajuda ja väärstustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega.  

Õpetaja ülesanded

Enne programmi: meelestab õpilased programmiks.

Programmi ajal: õpetaja osaleb aktiivselt programmis, aitab ja juhendab laste osalemist reesõidul, samuti rehetoas ja laudas loomi vaadates.

Peale programmi: kokkuvõte vastlatest, laste arvamus toimunust.

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.