+372 5333 4168 | info@memu.ee

Talulapse toimetused

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, I kooliaste, II kooliaste

Vaatame taluloomi, meisterdame talulaste mänguasju ja räägime talujuttu. Kas 200 aasta tagused inimesed erinesid meist? Mis on TALU? Kes seal elavad, millest nad elavad ja millised on nende tegemised? Hobusõit vankri või reega.

Palume lastel riietuda vastavalt ilmale.

Kestus: 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid

Eelkooli õpilane:

  • Teab kes elasid talus ja talulapse osast talutöödes. 
  • Tutvub talu loomadega 
  • Kogeb hobuvankri sõitu 

I kooliastme õpilane:

  • Mõistab taluelu korraldust, kes millega talus tegeles. 
  • Kogeb hobuvankriga sõitmist ja saab aru hobuse tähtsusest talus 
  • Selgitab lammaste ja lehmade ning kanade elukorraldust ja tähtsust talus. 

II kooliastme õpilane:

  • Mõistab taluelu korraldust, kes millega talus tegeles.. 
  • Kogeb hobuvankriga sõitmist ja teab hobuse tähtsust talus. 
  • Selgitab lammaste ja lehmade , kanade, kassi elukorraldust talus. 

Õpetaja ülesanded

Enne programmi – meelestab lapsed programmiks. 

Programmi ajalosaleb aktiivselt programmis, aitab ja juhendab õpilasi rullnuku tegemisel.

Peale programmi – Oodatud on õpetajapoolsed kommentaarid ja tagasiside.

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.