+372 5333 4168 | info@memu.ee

Sügis talus

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste

Programm tutvustab sügisesi töid ja tegemisi talus. Saab näha vanaaegseid põllutööriistu ja esemeid (ader, viljapeksumasin, vanker, regi jm.). Samuti tutvume teraviljadega, räägime nende ajaloost ja rabame ning kooditame   vilja.  Veskis jahvatame käsikivil vilja ja rehis küpsetame rukkikuklit ning teeme käsimasinaga võid. Lõpuks maitseme rukkikuklit  omavalmistatud võiga. Peale rüüpame taimeteed. 

Kestus: 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane

Võimalus juurde tellida hobusesõit vankriga, sõidu hind ühele osalejale 3 €.

Õpiväljundid

Eelkool ja I kooliaste:

  • tutvub meil kasvatatavate ja enim kasutusel olevate teraviljadega: rukis, nisu, oder, kaer;
  • hobutööriistadega tutvumine (Vanker, regi, ader), tööriistade areng ajas – näit. puurattad, metallist rummuga rattad, metallrattad, kummid;
  • mõistab töö käiku koorest võini. 

II kooliaste:

  • hindab haridusprogrammist saadud teadmiste ja kogemuste põhjal 19.saj. talu kui elatusallikat;
  • õppimine praktiliste tegevuste (tööde) kaudu arendab õpilaste oskust rakendada ohutusnõudeid; 
  • tutvub meil kasvatatavate ja enim kasutusel olevate teraviljadega: rukis, nisu, oder, kaer.

III kooliaste:

  • hindab haridusprogrammist saadud teadmiste ja kogemuste põhjal 19.saj. talu kui elatusallikat; 
  • aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist;
  • kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga;  
  • tutvub meil kasvatatavate ja enim kasutusel olevate teraviljadega: rukis, nisu, oder, kaer. 

Seos õppekavaga, lõiming

Seos loodusõpetusega – tervis ja ohutus, kultuuri- ja väärtuspädevused, sotsiaalained (inimese ja ühiskonna arengu seosed, ühiskonna arengu seos keskkonnaga).

Õpetaja ülesanded

Enne programmi: õpilaste häälestamine programmi teemale.

Programmi ajal: õpilaste toetamine, märkamine, juhendamine.  

Peale programmi: kokkuvõte programmist, mida uut saadi teada. 

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.