+372 5333 4168 | info@memu.ee

Põllult potti

Asukoht: Eesti Põllumajandusmuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, I kooliaste

Avastamisrõõmu täis programmis rändame maitsvate ning mitmekesiste köögivilju maailmas. Lähemalt keskendume eestimaistele “juurikatele” ning vaatleme eestlaste toidulauda läbi sajandite “Avasta ja imesta” näitusel.
Kohaliku tooraine kasutamise ja tervisliku toitumise edendamiseks mõtiskleme milline on köögiviljade toidulauale jõudmise teekond, ehk kuidas jõuab üks köögivili põllult potti? 
Uurime taimede ehitust ja erinevaid sorte, tutvume ja võrdleme erinevaid seemneid ning külvame ka omale pisikesse topsi kaasavõtmiseks taime. 
Õppetöös kasutame päris köögivilju, mille äratundmise ja maitsmise muudame mänguliselt põnevaks. Sügishooajal külastame muuseumi aeda ise juurviljade korjamiseks.

Õpiväljundid

Eelkool:

  • Nimetab Eestis kasvavaid levinumaid köögivilju ja nende kasvamise kohti 
  • Mõistab, et iga taim saab alguse seemnest 
  • Tutvub noa ja juurviljalõikuri käsitlemise ohutustehnikaga 
  • Sõnastab oma meelte toel saadud erinevate juurviljade omadusi 

I kooliaste:

  • Põhjendab köögiviljade söömise vajalikkust ja valikut 
  • Pakub välja köögiviljade kasvatamise ja valmistamise ideid tervislikuks toitumiseks 
  • Selgitab kohaliku tooraine kasutamise olulisust 

Seos õppe- ja ainekavadega

Programm aitab arendada kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning suhtluspädevust. 

Loodusõpetus: õpilane tunneb huvi looduse vastu, oskab sihipäraselt vaadelda loodusobjekte; mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väljendab hoolivust ja lugupidamist kõigi elusolendite vastu; väärtustab elurikkust ja säästvat arengut.
Eesti keel: esinemiskogemuse ja väljendusoskuse arendamine oma valikute tutvustamise käigus.
Inimeseõpetus: Inimese elukeskkond ja roll tänapäeva maailmas.
Kehaline kasvatus: praktiliste tegevuste kaudu kinnistub terviseteadlik käitumine.

Õpetaja ülesanded

Õpetajalt ootame aktiivset programmis osalemist. Õpilased võivad abi vajada seemnete külvamise ja juurviljade hakkimise ajal.

Riietus

Toimub liikumine erinevate hoonete vahel, riietuda ilmale vastavalt.

 

Tutvu ka haridusprogrammides osalemise hindade ja tingimustega SIIN.