+372 5333 4168 | info@memu.ee

Avasta ja arenda

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: Gümnaasium, III kooliaste, täiskasvanud

Programm suunab loovalt mõtlema ja toetub disainmõtlemise protsessile kasutades “topelt teemanti” tehnikat. Programmi kestvus on orienteeruvalt 2h. 

Kõigepealt tutvume C. R. Jakobsoni uuendustega elujärje parandamiseks ja talule suurema tulu teenimiseks. Seejärel uurime, mis on disain ja loovmõtlemine ning kuidas me saame seda kasutada reaalse toote või teenuse loomisel. Kogu teooria teeme praktikas ka läbi. Sama meetodit võib hiljem kasutada õpilasfirmas oma toote loomisel ja arendamisel.  

Programm toimub osaliselt majas ja osaliselt õues, ilusa ja sooja ilma korral toimub kogu programm väljas. Riietuda vastavalt ilmale! 

Kestus: programmi kulg sõltub meeskonnatöö efektiivsusest ja mõttetöö kiirusest. Orienteeruv pikkus on 2 tundi.

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid

III kooliaste:

 • teab „Topelt teemanti“ meetodi põhimõtet; 
 • oskab leida ressursse; 
 • mõtleb loovalt ja leiab ressurssidele erinevaid kasutusvõimalusi; 
 • seab endale eesmärke ja tegutseb nende nimel; 
 • oskab meeskonna töös suhelda ja oma ideid esitleda. 

Gümnaasium:

 • teab „Topelt teemanti“ meetodi põhimõtet;
 • mõtleb loovalt ja leiab ressurssidele erinevaid kasutusvõimalusi; 
 • rakendab ettevõtlikku ja loovat mõtlemist; 
 • seab endale eesmärke ja tegutseb nende nimel;
 • oskab loovalt, süsteemselt ja kriitiliselt läheneda probleemi püstitamisele ja lahendamisele; 
 • oskab meeskonna töös suhelda ja oma ideid esitleda. 

Seos õppekavaga

Õpitulemused:  

 • teab ressursside, tööjõu, kapitali ja loodusvarade vajalikkust ettevõtte tegutsemisel;
 • mõistab, et ressursside nappuse tõttu pole võimalik saada kõiki kaupu ja teenuseid, mistõttu tuleb teha valikuid; 
 • saab aru, millised on ettevõtte loomiseks ja tegutsemiseks vajaminevad ressursid;
 • selgitab, mis vahe on tootel ja teenusel; 
 • teab tulemusliku meeskonnatöö kavandamise põhimõtteid. 

Ettevõtlusõpetusega taotletakse, et õpilane põhikooli lõpuks: 

 • oskab püstitada eesmärke, võtta vastutust ideede elluviimisel ning rakendab meeskonnatöö võtteid;  
 • arendab enda loovust; 
 • oskab näha ettevõtlust isikliku karjäärivõimalusena, on positiivse hoiakuga ettevõtluse ja ettevõtja suhtes;
 • suudab kolmanda kooliastme loovtööna teostada minifirma. 

Õpetaja ülesanded

Enne programmi: meelestab õpilased õppekäiguks.

Programmi ajal: aitab õpilastelmõtestatud tegevusejoont hoida, suunab õpilasi tegevustes osalema ja koostööd tegema ning ja vajadusel distsiplineerib; suunab ja juhendab õpilasi ülesande lahendamisel.

Riietus: programm toimub osaliselt majas ja osaliselt õues, ilusa ja sooja ilma korral toimub kogu programm väljas. Riietuda vastavalt ilmale!

Peale programmi: kui õpilased soovivad ja õpetaja ise ei ole liitunud JA Eesti-ga, aitab õplastel leida mentori ja.ee kaudu. 

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.