+372 5333 4168 | info@memu.ee

Lina meie igapäevaelus

Asukoht: Eesti Põllumajandusmuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, Gümnaasium, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, täiskasvanud

Milline näeb välja linataim ja kus see kasvab? Mis on lõuguti, ropsimõõk, linahari? Kuidas murda linaluu (mitte ninaluu)? Kuidas sugeda lina ja linakiudu meisterdamiseks kasutada? Teeme erinevaid linatöid ja pakume maitsta tervislikku kiudtaime seemneid sisaldavat toitu.

Osalejad õpivad tundma ühe vanima kultuurtaime, lina, erinevaid omadusi ja saadusi, saavad ülevaate linakasvatuse ajaloost ja tähtsusest Eestis ning proovivad ise teha linatöid.  

 

Õpiväljundid

Eelkool ja I kooliaste:

  • kirjeldab lina kasutamist tervisliku toiduainena;
  • toob näiteid kui mitmekülgne kultuurtaim lina on;
  • kujuneb arusaam looduse tähtsusest meie igapäevaelus. 

Lisaks II kooliaste – gümnaasium

  • selgitab linakasvatuse majanduslikku rolli Eesti ajaloos ja tänapäeval;
  • kirjeldab lina töötlemise etappe.

 

Seos õppe- ja ainekavadega

Programm toetab kultuuri- ja väärtuspädevuse, sotsiaalse- ja kodanikupädevuse ning suhtluspädevuse arengut.

Loodusõpetus: õpilane tunneb lina kui üht kiudtaime ja oskab eristada õlilina kiulinast.
Ajalugu: teadvustab lina kui kiutaime tähtsust Eesti talupoja jaoks (talurahva elu-olu 18. ja 19. sajandil). Mõistab lina kui tekstiili olulisust kuni 20. sajandini. 
Käsitöö/kodundus: oskab töödelda lina kui materjali ja kasutada seda oma käsitööprojektide ellu viimiseks. Tunneb erinevaid lina töötlemise etappe. Teab kuidas õlilina saadusi köögis kasutada ja miks linaõli ja linaseemned kasulikud on. Oskab võrrelda erinevate sünteetiliste ja naturaalsete kiudude omadusi. Suudab teha põhjendatud otsuseid erinevate tekstiilide kasuks erinevates olukordades (suveriided vs. spordiriided).
Kehaline kasvatus: praktiliste tegevuste kaudu kinnistub terviseteadlik käitumine.

 

Õpetaja ülesanded

Õpetajalt ootame aktiivset osalemist programmis.

 

Riietus

Programmis toimub liikumine erinevate tegevuspaikade vahel. Riietuda vastavalt ilmale.

 

Programmi pakume ka veebitunnina. Rohkem infot SIIN

Tutvu ka haridusprogrammides osalemise hindade ja tingimustega SIIN.