+372 5333 4168 | info@memu.ee

Kui tuled ei põle ja vett ei ole….kuidas edasi?

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, täiskasvanud

Klassiruumis õppimise kõrvale pakume võimalust omandada teadmisi looduskeskkonnas.   

Pakume lastele päriseluga seotud õppimisviisi, mis keskendub praktilisele tegevusele ja sellele, mida päriselus vaja läheb.  

Programmiga soovime õpetada lastele hakkamasaamist nii tänapäeval kui tuua paralleele vanaaja eluga, kui pole elektrit. Uurime, kuidas teha tuld (lõket), et saaks endale toitu valmistada. Kust saab vett, kui puhast joogivett pole võtta ning kuidas vett puhastada. Kuidas teha ja hoida tuld, kui tikke on vähe või need üldse puuduvad. Kuidas hoida ennast soojana ja kuidas riietuda, kui on külm ning ei saa kütta. Õpime, kuidas looduses käituda. 

Kestus: 1,5 h

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid

I-III kooliaste:

Lapsed saavad teada, kuidas vanasti elati, kui polnud gaasi, elektrit ega kodumasinaid. Saavad teada, et ka tänapäeval võib olla selliseid olukordi ning kuidas sel juhul saada sooja, teha tuld ja toitu. Teevad jõukohased tegevused ise läbi. 

Täiskasvanud:

Meenutavad , kuidas oli elu nende lapsepõlves, kui kõik ei käinud veel elektriga. Meenutavad, taastavad või omandavad tuletegemise ja looduses söögitegemise oskusi.

Seos õppekavaga, lõiming

Seos loodusainetega: õpetatakse, kuidas loodusest vajadusel abi saada ning kuidas looduses käituda. Seos ajalooga: analüüsitakse ajaloo ja nüüdisaja seoseid, tutvutakse mineviku eluoluga. Seos ühiskonna- ja sotsiaalainetega: õpitakse, et raskustes peavad kõik ühiselt tegutsema ja kuidas seda teha. 

Õpetaja ülesanded

Enne programmi: informeerib lapsi ja lapsevanemaid, et tegevus toimub õues ja riietus oleks ilmale vastav.

Programmi ajal: õpetaja aitab vajadusel  õpilasi. 

Peale programmi: annab meie programmi kohta tagasisidet (laste arvamus, õpetaja arvamus).

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.