+372 5333 4168 | info@memu.ee

Eesti toidu aastaring talus

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, Gümnaasium, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, täiskasvanud

Programmi eesmärk on tutvustadaEesti toidu valmistamise traditsioone, aastaaegade mõju talu toidulaual, C. R. Jakobsoni põhimõtteid talust ja toidust ning toidu teekonda laudast ja aiast köökimeie lauale. 
Programmi kuulub taluga tutvumine, toidu teekonna uurimine, praktiline tegevus, degusteerimine ning rollimängud. 

Kestus: 2,5 – 3 h.

Hind: 12,50 €/õpilane.

Võimalus juurde tellida hobusesõit vankriga, sõidu hind ühele osalejale 3 €.

Õpiväljundid

Eelkool ja I kooliaste:

 • teab Eesti päritolu roogi;
 • tunneb leivavilja ja saiavilja (rukis, nisu); 
 • mõistab töö käiku piimast võini;
 • teab taluloomi ja nende järglasi näit. lehm – vasikas.

II kooliaste:

 • teab Eesti päritolu roogi;
 • tunneb otra, rukist, nisu ja kaera;
 • võrdleb saadud teadmiste põhjal nende teraviljade tervislikkust; 
 • mõistab töö käiku piimast võini;
 • mõistab lauda osatähtsust inimeste toitumisel.

III kooliaste:

 • omab ülevaadet Eesti toidukultuurist;
 • mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana; 
 • oskab soovitada Eesti rahvustoite; 
 • mõistab lauda osatähtsust inimeste toitumisel; 
 • oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva toidukultuuri vahel; 
 • oskab hinnata keemiavabalt ja kodu lähedal kasvatatud toitu.

Täiskasvanud:

 • omab ülevaadet Eesti toidukultuurist; 
 • mõistab Eesti ajaloolise toidupärandi olulisust hoiakute ja väärtushinnangute kujundajana; 
 • teab Eesti päritolu roogi;
 • oskab soovitada Eesti rahvustoite; 
 • oskab näha seoseid mineviku ja tänapäeva toidukultuuri vahel;
 • oskab hinnata keemiavabalt ja kodu lähedal kasvatatud toitu. 

Seos õppekavaga, lõiming

Aitab mõista tervete eluviiside ja tervisliku toitumise tähtsust ning keskkonna ja tervise seoseid: 

 • võrdleb inimeste elu maal ja linnas: 
 • väärtustab oma kodukoha elurikkust; 
 • järgib tervisliku toitumise põhimõtteid ja hügieeninõudeid;
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ja inimese elu sõltub loodusest; 
 • suhtub loodusesse säästvalt; 
 • tarbib vastutustundlikult, hoidub toidu raiskamisest.

Õpetaja ülesanded

Enne programmi: õpilaste häälestamine programmi teemale.

Prorammi ajal: õpilaste toetamine, märkamine, juhendamine

Peale programmi: programmi tagasisidestamine, klassis töövihiku abil teema laiemalt üle kordamine,  

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.