+372 5333 4168 | info@memu.ee

Carl Robert Jakobsoni elu läbi näitemängu

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: Gümnaasium, III kooliaste, täiskasvanud

Programmis tutvutakse Carl Robert Jakobsoni eluga, kasutades mänguliselt uut vastvalminud ekspositsiooni. Tegemist pole traditsioonilise giidituuriga vaid uue põneva näituse avastamisega ja info sünteesimisega läbi aktiivse ja hasartse iseõppimise!

Läbi Jakobsoni elus juhtunud olukordade lavastamise tutvutakse tema olemuse ja teda ümbritsenud inimestega ning ajastuga, mil ta elas. Programm paneb mõtlema 19. sajandi ja tänapäeva erinevustele. Ning mis peamine – nalja saab ka!

Kestus: 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid

Õpilane:

  • selgitab Jakobsoni rolli Eesti ühiskonnaelus ja tema uskumusi 19. sajandil;
  • mõistab ja tõlgendab 19. sajandi olukorra kirjelduse teksti;
  • arutleb inimeste, vaadete ja olukordade erinevuste üle 19. sajandil ja tänapäeval.

Seos õppekavaga

III kooliastme lõpuks õpilane:

  • tunneb ja austab oma keelt ja kultuuri ning aitab kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele ja arengule;
  • suudab end olukorda ja suhtluspartnereid arvestades kõnes ja kirjas selgelt ja asjakohaselt väljendada, mõista ja tõlgendada erinevaid tekste;
  • suudab väljendada ennast loominguliselt, peab lugu kunstist ja kultuuripärandist.

Õpetaja ülesanded

Enne programmi – on abiks, kui õpetaja on tutvustanud õpilastele  C.R.Jakobsoni elu ja tegevust õppekava  ulatuses.

Programmi ajal – ootame õpetajapoolset abi õpilaste sketšide lavastamisel.

Riietus: programmis ei ole liikumist majade vahel, programm toimub toas.

Peale programmi

On oodatud õpetajapoolsed kommentaarid ja tagasiside 🙂

Info ja tellimine

kurgja@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.