+372 5333 4168 | info@memu.ee

Carl Robert Jakobson ja ärkamisaja hoiakud

Asukoht: C.R. Jakobsoni Talumuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: Gümnaasium, III kooliaste, täiskasvanud

Programmis tutvutakse Carl Robert Jakobsoni eluga, kasutades mänguliselt vastvalminud ekspositsiooni. Tegemist pole traditsioonilise giidituuriga vaid uue põneva näituse avastamisega ja info sünteesimisega läbi aktiivse ja hasartse iseõppimise! 

Programm tutvustab 19. saj. ärkamisajal tegutsenud rahvajuhtide C. R. Jakobsoni, J. Hurda, J. V. Jannseni põhimõtteid ja ideid ning eestlaste ja sakslaste põhilisi vastuolusid.  

Kestus: 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane

Õpiväljundid:

III kooliaste:

Õpilane: 

  • mõistab ning tunnustab inimeste, vaadete ja olukordade erinevusi 19. sajandil ja tänapäeval; 
  • arendab oskust asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades;
  • oskab oma tegelaste seisukohti ja hoiakuid edastada ja põhjendada;
  • tunneb ajaloomõisteid ja kasutab kontekstis. 

Gümnaasium ja täiskasvanud:

  • õppetekstide abil ärkamisaja tegelaste põhimõtete esitamine nende seisukohtadest lähtudes; 
  • “Susside vahetus” toetab osaleja võimet asetada end kellegi teise olukorda, vaadelda maailma kellegi teise seisukohast lähtudes;  
  •  ajaloomõistete tundmine ja sõnavara laienemine. 

Seos õppekavaga: seotud eesti keele ja ajalooga. 

Õpetaja ülesanded:

Enne programmi – on tutvustanud õpilastele  C.R.Jakobsoni elu ja tegevust õppekava ulatuses.

Programmi ajal – toetab õpilasi, tuues välja seoseid koolis õpituga.

Peale programmi – Oodatud on õpetajapoolsed kommentaarid ja tagasiside.

Info ja tellimine: kurgja@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.