+372 5333 4168 | info@memu.ee

Viljaterast leivani

Asukoht: Eesti Põllumajandusmuuseum
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, Gümnaasium, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste, täiskasvanud

Programmis tutvutakse ajaloolise leiva valmistamise viisiga – käiakse läbi teekond viljaterast rukkileivani. Koos läbitakse leiva valmistamiseks olulised etapid: proovitakse esivanemate kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatatakse erinevate tööriistadega jahu ning õpitakse leivataigna tegemist, tutvustatakse leiva tervislikkust ning räägitakse leivaga seotud kommetest. Iga osaleja saab ise vormida leivakaku ja valmistada võid. 

 Õpiväljundid

Eelkool ja I kooliaste:

  • Eristab viljasorte ja nende kasutamist toiduvalmistamisel 
  • Kirjeldab juuretisega rukkileiva kasulikkust tervisele  
  • Jutustab leivaga seotud rahvatarkustest ja uskumustest 
  • Kogeb viljaga seotud talutöid  

Lisaks II-III kooliaste:

  • Kirjeldab töid viljaterast leiva valmimiseni (ka toiduraiskamise seisukohalt). 

Lisaks keskkool ja täiskasvanud:

  • Analüüsib teraviljatooteid meie toidulaual minevikus ja praegu 
  • Iseloomustab juuretisega rukkileiba ja sellega seonduvat pärimuskultuuri kandjana  
  • Selgitab teraviljakasvatuse tähtsust Eesti põllumajanduses. 

Seos õppe- ja ainekavadega:

Programm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust ning sotsiaalset- ja kodanikupädevust.  

Õpetaja ülesanded:

Õpetaja osaleb aktiivselt programmis, aitab ja juhendab õpilasi rukkiküüni tegevustes ning Leivatares leiva valmistamisel 

Eelkooliealistele gruppidele ei näidata programmi ajal “Rukkifilmi”, selle vaatamise võimaluse saadame peale programmi külastust.

Programmi lõpus anname I-II kooliastme õpilastele kaasa “Ahjualuse leivaraamat” töövihiku, mida saavad õpetajad kinnistava materjalina koolis edasi kasutada.

Riietus:

Programm toimub mitmes erinevas tegevuspaigas, liigutakse ka läbi õue. Riietuda ilmale vastavalt.