Pakume lemmikhobuse poolrenti:

  • Hobust võib kasutada nii rentija kui ka rendileandja.
  • Rendileandjal on eelisõigus hobust kasutada.
  • Rentnik peab olema edasijõudnud ratsutaja ja suutma tegeleda hobusega iseseisvalt.
  • Rentnik peab olema teadlik ratsutamisega seonduvatest ohutusnõuetest.
  • Soovitatavalt rohelise kaardi omanik ja soovib aktiivselt võistlemas käia.
  • Võimalus rentida hobust kas üheks kuuks või pikemaks perioodiks.
  • Rentijaga tehakse kirjalik leping.
  • Rentijal on rendilepingu pikendamisel uueks perioodiks eesõigus.
  • Rentijal on eesostuõigus kui renditav hobune on müügis.

Rohkem infot: Agris Juhkov, agris.juhkov2@memu.ee, tel 516 3588

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid