+372 5333 4168 | info@memu.ee

Eesti toidu kuu laste loovustööde konkurss

Hea õpetaja!

September on Eesti toidu kuu! Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Eesti Põllumajandusmuuseum kutsuvad 5.-7. klasside õpilasi osalema loovtööde projektikonkursil, mille eesmärk on suunata lapsi mõtestama mõistlikku ja läbimõeldud tarbimist ning seeläbi vähendama toiduraiskamist.

Eesti kodumajapidamistes tekib aastas 80 564 tonni toidujäätmeid, millest toidukadu moodustab 33 837 tonni ehk ligikaudu 40%. Toidukadu ehk raisatud toit on toit või toiduaine, mis mingil põhjusel (riknenud või kasutustähtaja ületanud toit, söömisel ülejäänud toit jne) jääb tarbimata ja visatakse toidujäätmetena ära.

Kutsume lapsi toidu targa tarbimise teemal arutlema ning palume parimad mõtted vormistada plakatil. Saabunud töödest korraldatakse 2024. aasta jaanuaris näitus, millega on võimalik kõigil Eesti Põllumajandusmuuseumi külastajatel tutvuda.

PROJEKTIKONKURSI SIHTRÜHM: 5.-7. klass

ÜLESANNE:

  1. Nädala jooksul kaardistavad lapsed, milliseid toiduaineid/toite nad kodus kõige rohkem ära viskavad. Kodused toidukaod võiksid lapsed ka ära kaaluda, et saaksite teada oma klassi toidukao koguse. NB! Kaardistama peaks just targa tarbimise tulemusel välditava toidukao, mitte kõiki biojäätmeid, mis on paratamatult koduse tarbimise osa.
  2. Arutlege klassis, millised võiksid olla ideed, kuidas olukorda koduse toidukaoga parandada ning üldiselt vähendada toidu raiskamist ja targalt planeerida toidu varumist ning valmistamist.
  3. Pakkuge välja retsepte, mis võimaldab ülejääke edukalt ära kasutada.

Inspiratsiooni ja mõtteid aruteluks võib leida ka Keskkonnaministeeriumi ja SEI koostöös sündinud kodulehelt https://tarbitoitutargalt.ee/

OODATAV TULEMUS: Kujundage loovalt vabalt valitud tehnikat kasutades A1 formaadis plakat, mis sisaldab:

  1. Kuni 10 nippi, kuidas targalt toitu tarbida.
  2. Vähemalt üks hea retsept, mis võimaldab ülejääke ära kasutada ja lisage toidust ka visuaal vabalt valitud tehnikas.
  3. Plakati pöördele palume märkida töö esitanud klass ning kooli ja juhendaja nimi.

TÖÖDE ESITAMISE TÄHTAEG: 31.10.2023

Plakati saab saata postiga Eesti Põllumajandusmuuseumisse (Muuseumi 4, Ülenurme, 61714 Tartu maakond) või toimetada Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valvelauda (Lai tn 39/41 Tallinn).

AUHIND: Kolmele parima töö esitanud klassile on auhinnaks haridusprogramm Eesti Põllumajandusmuuseumis koos lõunasöögi ning transpordi kompenseerimisega.