C. R. Jakobsoni Talumuuseumi pakett

0.00

Muuseumi pääsmed

(kaks täiskasvanut ja kuni 18.a lapsed)

Eesti Maaelumuuseumide ühispääse

Ühispääse võimaldab sissepääsu 6 kuu vältel alates ühispääsme väljastamise kuupäevast Eesti Põllumajandusmuuseumi, C.R. Jakobsoni Talumuuseumi Kurgjal ja Tori Hobusekasvandusse. Ühispilet ei kehti muuseumide tasulistel suur- ja erisündmustel. Ühe inimese ühispääse on personaalne.

Täiskasvanu (+11.00)

Giiditeenus

Lisandub pääsme hind.

Inglise ja vene keel.

Hobusõit

Hind osaleja kohta.

Hind osaleja kohta.

Sünnipäevad

Hinnas sisaldub ruumide rent 3 h ja juhendatud tegevus vastavalt valitud teemale 1 h. Lisatasu eest saab tellida ruumide kasutust pikemaks kui 3 h, ruumide kaunistamist, lisategelust ja toitlustust (erimenüü lastele). Rohkem kui 20 lapse osalemine erikokkuleppel.

Pulmad

Kestus 0,5 h

Ruumide kasutamine

Kuni 60 inimest, projektor, võimalik rentida ainult muuseumipoolse toitlustamisega. Hind 1 h kohta.

Seminari, õppepäeva vmt korraldamiseks, puudub WiFi. Hind 1 h kohta.

Alla 6. aastsed lapsed tasuta. Hind ühe inimese ühe öö kohta.

Kategooria:

Kirjeldus

Tasuta sissepääs:

 • 8.-aastased ja nooremad lapsed (v.a. haridusprogrammid)
 • Laste gruppi saatvad õpetajad (eelkooliealistel lastel üks saatja iga 8 lapse kohta, õpilastel üks saatja iga 10 õpilase kohta)
 • Teiste muuseumide töötajad (tõendi esitamisel)
 • Eesti Muuseumiühingu liikmed (liikmepileti esitamisel)
 • ICOM-liikmed (liikmepileti esitamisel)
 • Ajakirjanikud (pressikaardi esitamisel)
 • Laste- ja turvakodude ekskursioonigrupid
 • Turismigrupi saatja ja bussijuht
 • Raske või sügava puudega isik (tõendi alusel) ja tema saatja
 • 16.-aastane või noorem puudega laps (tõendi alusel) ja tema saatja
 • Õigusvastaselt represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud represseeritu tunnistuse esitamisel
 • 18. mai – Rahvusvaheline muuseumipäev (välja arvatud turismigrupid ja tellitud/eelbroneeritud sündmustel osalejad)
 • 26. juuli – C.R. Jakobsoni sünnipäev (välja arvatud turismigrupid ja tellitud/eelbroneeritud sündmustel osalejad)

Suurüritused:

Suurürituste ja ühekordsete ürituste hinnad avaldatakse enne ürituse toimumist