Linaraats

Kammitaoline riist kupardamiseks, s. o. kuparde eemaldamiseks varte küljest. Käepidemega linaraats oli levinud Ida-Eestis. Võrumaa end. Laaneküla, Toolamaa vald// Põlva raj. Alaküla kn Leevaku k. Eseme üleandja: Hilda Kottisse. Viimati kasut.: 1948 Viimane kuupäev enne seda kirjet 03.XI.87. Eseme üleandja: H. Kottisse.

19. sajandil olid raatsid valdavalt puualuse sisse risti kinnitatud laiade raudpiidega. Tehti harilikult vanadest vikatiteradest. Annetanud Elmar Vindi Valgamaalt Otepäält Makita külast Ööbiku talust 1978. a.

Linamurdmismasin

Masin linaluude murdmiseks. Tuli Eestis kasutusele 19. sajandi lõpul.

Annetanud Tiit Nõges Jõgeva rajoonist Tooma katsebaasist 1972. a.

Lõuguti

Tööriist linaluude murdmiseks. Annetanud Melita Rull Tartumaalt Vellavere külast Paabu talust 1972. a.

Kolmjalg-linaraatspukk

Pukk, mille kinnitatakse linavartelt kuparde eemaldamise tööriist linaraats.

Lina külvamine

Kitkumine

Raatsimine

Linamurdmine masinaga

Ropsimine käsitsi

Sugemine

Linahari

Ropsitud linade sugemise tööriist. Enamasti oli laua kummaski otsas üks metallpiidega pesa, üks hõredam, teine tihedam. Neist linapeod läbitõmmates eraldati takud peenemast kiust. Annetanud Anna Peenra Pärnumaalt Soontaganast Una külast  Mardihansu talust 1978. a.

Linamurdmismasin

Masin linavarte murdmiseks enne ropsimist. Võeti Eestis kasutusele 19. sajandi lõpul.

Linavirr

Masin linaluude eraldamiseks linakiududest. Tuli Eestis kasutusele 19. sajandi lõpul.

Kasutatud Viljandimaal Kõpu vallas Metskülas Männiku talus aastani 1949. Annetanud Maimu Tepper 1981. a.

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid