+372 5333 4168 | info@memu.ee

Tutvumine hobusekasvandusega

Asukoht: Tori Hobusekasvandus
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, Gümnaasium, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste

Programmis tutvutakse uuenduskuuri läbinud Tori Hobusekasvanduse olemusega. Uuritakse erinevaid hooneid, kuulatakse põnevaid lugusid ning loomulikult tehakse tutvust meie staaride – hobustega. Ringkäigu lahutamatuks osaks on elamust pakkuv hobuvankrisõit.

Kestus: programmi kestuseks on 1,5 h.

Hind: 8,50 €/õpilane.

Õpiväljundid

Õpilane:

  • kirjeldab hobuse välisehitust ja eluviisi;
  • mõistab hobukasvanduse kui asutuse olemust;
  • teadvustab oma seotust Eesti kultuuripärandiga.

Seos õppekavaga

Programm aitab saavutada õppekava üldpädevusi.  

Loodusõpetus:  

  • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 
  • sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 
  • väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust. 

Info ja tellimine: haridus@memu.ee  või tori@memu.ee 

 

Vaata programmides osalemise täpsemaid tingimusi siit.