+372 738 3810 | info@memu.ee

Tutvumine hobusekasvandusega

Asukoht: Tori Hobusekasvandus
Rubriik: Haridusprogrammid
Sihtrühm: eelkool, Gümnaasium, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste

Programmis tutvutakse uuenduskuuri läbinud Tori Hobusekasvanduse olemusega. Uuritakse erinevaid hooneid, kuulatakse põnevaid lugusid ning loomulikult tehakse tutvust meie staaride – hobustega. Ringkäigu lahutamatuks osaks on elamust pakkuv hobuvankrisõit.

Kestus

Programmi kestuseks on 1,5 tundi

Õpiväljundid

Õpilane:

  • kirjeldab hobuse välisehitust ja eluviisi
  • mõistab hobukasvanduse kui asutuse olemust
  • teadvustab oma seotust Eesti kultuuripärandiga

Seos õppekavaga

Programm aitab saavutada õppekava üldpädevusi.  

Loodusõpetus:  

  • hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 
  • sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi; 
  • väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust. 

 

Programmi tellimiseks

kirjuta haridus@memu.ee või tori@memu.ee