Sedelgas

Kinnitati hobuse turjale ja ühendati aistega. Mõeldud veose raskuse kandmiseks hobuse turjale ja rangide hoidmiseks õigel kõrgusel. Sedelga koos vöö ja rihmaga on annetanud Juhan ja Selma Vasar Virumaalt endisest Mahu vallast Abaja külast 1974. a.

Sadul

Annetanud Ülo Lõhmus 1974. a.

Kartulipurustaja

Kasutatud ca 1938-1939. a. Keedetud kartul purustati käepidet mõlemale poole lükates. Annetanud Elfriide Peets Viljandi maakonnast Kurista vallast Põltsamaa kihelkonnast Sulustvere külast Rätsepa talust 1975. a.

 

 

Hobuse rakendamine

Sõira valmistamine

Võimasin

Annetanud Elmar Kerkel Saaremaalt Valjalast Turja külast.  Valmistanud valmistaja isa Aadu Kerkel ca 1930. a., kasutati 1940. aastateni.

Võimasinat hakati suuremates taludes kirnu asemel kasutama 19. saj. lõpul. Vändaga aeti ringi kas kogu vaadikest või ainult selle sees asuvat ristlabadega tiivikut. Koduse võitegemise vähenedes 20. sajandi algupoolel kadus võimasin tarvituselt.

Võimasin

Annetanud Tiiu Taaber Tartumaalt Luunja vallast Kõivu külast Taabri talust 1978. a.

 

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid