Kasu nutikusest aianduses ja mesinduses

Küsimustik puudutab eelkõike nõukogude aega ja uue iseseisvusaja algust. Vastata kõigile küsimustele pole vaja. Võimalusel arendage teemat. Oodatud on ka fotod. Kui eelistate kirjutamisele vestlemist, võtke palun ühendust.

Kirjeldage tulevaste põlvede jaoks mõnda aiandus-või mesindusalast probleemi, millele püüdsite ise lahendust leida (näit. kärjeraamide traatimine – kas kasutasite ka elektrivoolu; mõnda varroatoosi raviks kasutatud võtet vms).

Kui olulised olid erinevad meetodid istikute, töövahendite jms hankimiseks (vabamüügilt kauplustest, EAMS-i kaudu, eraviisiliselt, jne). Kirjeldage mõnda üleskerkinud probleemi ja selle lahendust.

Kas olete valmistanud keerulisemaid ja töömahukamaid abivahendeid aianduse või mesinduse jaoks? Näit. kasvuhoone, vahapress, kahjurilõksud, aiatraktor vms. Kust saite materjalid, kas kasutasite palgatööjõudu, milliseid nutikaid lahendusi kasutasite?

Kuidas saite hakkama aiasaadusi ründavate taimehaiguste ja aiakahjuritega? Milliseid huvipakkuvaid võtteid ja preparaate kasutasite? Kas kasutasite kahjurite tõrjumiseks ka DDT-d ehk rahvakeeli tusti? Kas meisterdasite konkreetse töövahendi(d) tõrjetööde tegemiseks?

Millega arvestati piirdeaedade ja hekkide rajamisel (saadaolevad materjalid, nägusus, kaitstus pilkude eest, koduloomade liikumine, n.-ö. kahejalgsed maasikakratid vms)? Kas teie aias oli bassein, välikamin jms?

Kas Eesti Aianduse ja Mesinduse seltsi üritused olid kasulikud töövõtete õppimiseks? EAMSi suvepäevad, näitus-seminarid, jne.

Kas olete vahetanud seemneid, lillesibulaid vms posti teel? Kui see oli nõukogude ajal, siis kas hiljem vajadus selle järele vähenes?

Kas kasutasite oma pere vajadustest üle jäävate aiasaaduste müügiks ETKVLi (Eesti Tarbijate kooperatiivide Vabariiklik Liit) varumiskontori teenust näiteks kartuli, õunte marjade jm turustamisel? Kuidas see toimus?

Kas müüsite ise oma aiasaadusi (turul, EAMS-i müügipunkti kaudu, ajalehekuulutuse, isiklike suhete kaudu, sh vahetuskaubana)? Kirjeldage mõnda sellega seotud mälestust.

Kas olete käinud müümas ka Leningradi turul? Millisel kümnendil seda varianti kasutasite? Kuidas hankisite transpordi ja kas koondasite mitme pere peale ühise kauba viimise Leningradi turule? Milliseid vahendeid kasutasite, et kaup talvel sõidu ajal ära ei külmuks?

Milline oli vastaja põhitöö, haridus ja elukoht?

Vastused palume saata aadressil kaarel.vissel@memu.ee või Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme, Kambja vald,  Tartumaa, 61714

 

Kõik õigused kaitstud © SA Eesti Maaelumuuseumid